İletişim

Contact Info

İvedik OSB 1354. CAD. Fora İş Merkezi Bina No:138 A Blok 1. Kat No:77, 06378

0 507 488 20 11

info@pamirosgb.com

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi arasındaki fark nedir?

İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri (İSG) işverenlerin, çalışanların sağlık ve güvenliği ile ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmek için kurdukları birimlerdir. Bu birimlerde iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri gibi uzmanlar yer alır. Ancak son yıllarda, İSG birimleri ile birlikte duyulan bir diğer terim de “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi” (OSGB) olmuştur. Peki, İSG birimi ile OSGB arasındaki fark nedir?

İSG birimi, yasal olarak kurulması zorunlu olan bir birimdir. İşverenlerin, işyerlerindeki riskleri belirleyip, alınacak tedbirleri planlaması ve uygulaması gereken yasal bir birimdir. İSG birimleri, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik konularında uzmanlık sahibi olan iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinden oluşur. İSG birimleri, işyerlerindeki çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için çeşitli faaliyetler yürütürler. Bu faaliyetler arasında iş güvenliği eğitimleri vermek, risk analizleri yapmak, işyerindeki tehlikeleri belirlemek, çalışanların sağlık durumlarını takip etmek yer alır.

Öte yandan, OSGB ise bir işverenin kendi bünyesinde İSG birimi oluşturamayacak kadar küçük veya orta ölçekli işletmeler için bir alternatiftir. OSGB’ler, İSG birimlerinde olduğu gibi iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinden oluşur. Ancak, OSGB’lerin farkı, birden fazla işyerine hizmet verebilme yeteneğidir. Bu sayede, küçük işletmeler de İSG hizmetlerinden yararlanabilirler.

Sonuç olarak, İSG birimi ve OSGB arasındaki temel fark, yasal zorunluluklara tabi olma durumudur. İşverenlerin, İSG birimi kurmaları yasal bir zorunluluktur ve bu birimlerin işlevleri belirli bir yasal çerçevede düzenlenir. OSGB’ler ise İSG birimi kurma zorunluluğu olmayan işletmeler için bir seçenektir. Her iki birim de, işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için uzmanlık sahibi kişilerden oluşur ve çeşitli faaliyetler yürütürler.

Bir cevap yazın