İletişim

Contact Info

İvedik OSB 1354. CAD. Fora İş Merkezi Bina No:138 A Blok 1. Kat No:77, 06378

0 507 488 20 11

info@pamirosgb.com

 • Pamir OSGB nedir ve ne yapar?

  Pamir OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında danışmanlık, eğitim ve hizmet sunan bir kuruluştur. İşyerlerinin yasal mevzuatlara uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturması ve uygulamasına yardımcı olur.

 • Hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

  Pamir OSGB, İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Risk Analizi, İşyeri Hizmetleri, Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 • İş Güvenliği Uzmanı ne yapar?

  İş Güvenliği Uzmanı, iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği konularında yasal mevzuatlara uygun olarak işverenleri ve çalışanları yönlendirir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için çalışmalar yapar.

 • İşyeri Hekimliği nedir?

  İşyeri Hekimliği, iş yerlerinde çalışanların sağlık sorunlarına yönelik olarak sağlık hizmetleri sunan bir uygulamadır. İşyeri hekimi, çalışanların sağlık durumunu takip eder, işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimi nedir?

  Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, iş yerlerinde bulunması gereken yasal bir birimdir. İşverenler, belirli bir sayıda çalışanı olan iş yerlerinde bu birimi kurmak zorundadır. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında danışmanlık, eğitim ve hizmet sunar.

 • Risk Analizi nedir?

  Risk Analizi, iş yerlerinde bulunan tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi işlemidir. Bu analiz sonucunda işyerindeki risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması amaçlanır.

 • İşe Giriş Sağlık Raporu neden gereklidir?

  İşe Giriş Sağlık Raporu, işe yeni başlayacak olan çalışanların sağlık durumlarını belirlemek için yapılır. Bu rapor, iş yerindeki sağlık riskleri hakkında işvereni bilgilendirmek için de kullanılır.

 • Pamir OSGB ile çalışmanın avantajları nelerdir?

  Pamir OSGB ile çalışmanın avantajları arasında yasal mevzuatlara uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin oluşturulması, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması, işyerindeki risklerin azaltılması ve iş kazalarının önlenmesi yer almaktadır.

 • İş yerindeki tehlikeleri nasıl tespit ederiz?

  İş yerindeki tehlikeleri tespit etmek için risk analizi yapılması gerekir. Risk analizi işyerindeki tüm tehlikelerin tespit edilmesi, tehlike kaynaklarının belirlenmesi, olası risklerin değerlendirilmesi ve bu risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi sürecidir.

 • İş kazası durumunda ne yapmalıyız?

  İş kazası durumunda öncelikle kazazedeye müdahale edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. İş kazası, işverene en kısa sürede bildirilmeli ve iş kazası tutanağı düzenlenmelidir. İş kazası sonrasında işveren işçinin tedavi masraflarını karşılamakla yükümlüdür.

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri nelerdir?

  İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; iş yerindeki tehlikelerin tanıtılması, işçilerin bu tehlikelere karşı nasıl korunacağı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş kazalarının önlenmesi, yangın ve diğer acil durumların yönetimi gibi konuları kapsayan eğitimlerdir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işe yeni başlayan çalışanlara ve mevzuat gereği belirli periyotlarda tüm çalışanlara verilir.

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı nedir?

  İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak uygulanması gereken kanunlar, yönetmelikler, tüzükler, tebliğler ve diğer düzenlemelerdir. Bu mevzuat, iş yerindeki çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunmasını amaçlar ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal yükümlülüklerini belirler.