Ortak Sağlık Güvenlik Birimi - OSGB

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, yasal olarak; ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş,mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip,iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ( İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin ) oluşturduğu özel kuruluşlar şeklinde tanımlanır.


Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin Avantajları Nelerdir ?

 • İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır.Bu personelin
  tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız OSGB’nin sorumluluğundadır.

 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti tek elden yürütülecek,oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun
  alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.

 • Yeni yasal düzenlemelerde de “ Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek için
  oluşturulmuş,bakanlıkça yetkilendirilmiş,verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır ” şeklinde yer almış
  olmasından dolayı fazladan personel gideri oluşturmadan bu hizmetleri verebilmektedir.